Indberetningsformular for whistleblowing

Dette system er ikke beregnet til behandling af forretningsrelaterede klager, som behandles i dedikerede separate kanaler i overensstemmelse med gældende bestemmelser.

Koncernens whistleblower-ordning

BNP PARIBAS-koncernen er forpligtet til nøje at overholde love og bestemmelser og håndhæve de regler, der er fastsat i koncernens adfærdskodeks.

Afdelingen « Professional Ethics » i Compliance-funktionen har ansvaret for BNP PARIBAS’ whistleblower-ordning.

Whistleblower-systemet, der er tilgængeligt fra denne side, giver dig mulighed for at indberette oplysninger om en kriminel handling eller lovovertrædelse, en trussel mod eller skade på offentlighedens interesse, en overtrædelse eller et forsøg på at skjule en overtrædelse af gældende og bindende lovgivning (love, forordninger osv.) eller overtrædelse af koncernens adfærdskodeks.

Whistleblower-indberetninger håndteres af uafhængige eksperter (referencepersoner) på fortrolig vis og i overensstemmelse med gældende regler.

Whistleblowere er beskyttet mod risikoen for repressalier i henhold til lokal gældende lovgivning.

Ethvert misbrug af whistleblower-systemet kan medføre disciplinære sanktioner eller retsforfølgelse.

BNP PARIBAS-koncernen indsamler og behandler dine personoplysninger og data som en del af indsamlingen og behandlingen af din indberetning. Du kan finde flere oplysninger i meddelelsen om beskyttelse af personoplysninger.

 

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

 

Hvornår skal der indberettes°?

Når du har grund til at tro, at der har været en overtrædelse af loven eller af BNP PARIBAS’ adfærdskodeks eller i tilfælde af en trussel mod eller skade på offentlighedens interesse.

Hvordan foretages der indberetning ?

Hvis du er ekstern tredjepart, skal du bruge formularen på denne side. Hvis du er medarbejder (intern eller ekstern): Følg linket til intranetsiden for din enhed.

Kan jeg forblive anonym ?

Ja, din indberetning kan være anonym, medmindre det er forbudt ved lov. Vi anbefaler dog, at du angiver kontaktoplysninger, så referencepersonen kan kontakte dig.

Får jeg feedback på min indberetning°?

Du vil modtage en kvittering for modtagelse af indberetningen efter modtagelse. Du vil derefter blive informeret om status for behandlingen af din indberetning og resultatet af undersøgelsen.

Vil jeg blive sikret fortrolighed°?

Ja, referencepersonerne er oplært i at håndtere whistleblower-indberetninger fortroligt, og de træffer de rette foranstaltninger for at gøre dette.

 

 

INDBERETNINGSFORMULAR FOR WHISTLEBLOWING


HVORNÅR OPSTOD SITUATIONEN?

HR- eller Compliance-referencepersonen vil straks kontakte dig for at indhente nøjagtige og faktuelle oplysninger og understøttende dokumenter.

De indsamlede data anvendes af BNP Paribas Group til at behandle din anmodning.
Felterne (*) skal udfyldes. Yderligere oplysninger om brugen af dine data og dine rettigheder: meddelelse om databeskyttelse.

Kontakt os
Officielle bank-lukkedage