This website uses cookies. Cookies ensure that the website works correctly and adapts to suit your preferences. Cookies make it simpler to log in, improve the general ease of use of this site and personalise commercial messages. If you accept them, you will improve your online experience. Read the Cookie Policy.

ok

Meddelelse om Persondatabeskyttelse

Beskyttelse af dine personlige data er vigtig for BNP Paribas koncernen.

 

Denne meddelelse om Persondatabeskyttelse giver dig detaljeret information omkring hvordan BNP Paribas Factor A/S, Stationsparken 21, 1., 2600 Glostrup beskytter dine personlige data.

 

Vi er, som Dataansvarlig, ansvarlig for at indsamle og behandle dine personlige data i forbindelse med vores aktiviteter. Formålet med denne meddelelse om Persondatabeskyttelse er, at give dig information omkring hvilke person data vi indsamler vedrørende dig, hvorfor vi indsamler og deler disse data, i hvor lang tid vi opbevarer data samt hvilke rettigheder du har og hvordan du kan gøre brug af dem.

 

1.   Hvilke af dine personlige data benytter vi?

Vi indsamler og benytter dine personlige data i det omfang det er nødvendigt, i forhold til vores aktiviteter.

 

Vi kan indsamle forskellige typer af personlig data vedrørende dig, herunder:

 • Legitimation (f.eks. navn, kopi af Id-kort, kopi af pas og/eller pas nummer, nationalitet, hvor du er født, hvornår du er født, dit køn, dit billede og IP adresse);
 • Kontakt information (f.eks. post adresse, e-mail adresse og telefon nummer);
 • Familie status (f.eks. om du er gift, antal børn);
 • Uddannelse og ansættelses forhold (f.eks. uddannelses niveau, arbejdsgiver og arbejdsgivers navn);
  • Data relateret til dine vaner og præferencer:
   • Data fra dit forhold med os: vores kontorer (kontakt rapporter), vores internet sider, vores Apps, vores sociale medie sider, møder, telefonsamtaler, chat, e-mail, interview.;
  • Video overvågning (af sikkerheds årsager).

 

Vi kan indsamle følgende følsomme persondata, såfremt vi har dit forudgående samtykke hertil:

 • Biometrisk data: f.eks. fingeraftryk, stemme eller ansigtsgenkendelse som kan benyttes til identificering og sikkerhedsformål.

 

Vi indhenter aldrig persondata der vedrører dine race eller etniske oprindelse, politiske overbevisning, religiøse eller filosofiske overbevisning, genetisk data eller data vedrørende din seksuelle orientering, medmindre vi er forpligtet til dette juridisk.

 

 

De data vi benytter vedrørende dig kan være data du selv har givet os eller som vi har indhentet via følgende kilder for at verificere eller forbedre vores databaser:

 • Offentlige udgivelser/databaser (f.eks. en offentlig journal);
 • Vores Klienter, Prospekts eller Serviceleverandører;
 • 3. part så som kreditbureauer;
 • Internetsider/sociale medie sider med information offentliggjort af dig (f.eks. din egen internetside eller sociale medie); og
 • Databaser der er gjort offentlig tilgængelig af 3. part.


2.   Særlig indhentelse af persondata, inklusiv indirekte indhentelse

 

Af særlige grunde kan vi indhente information vedrørende dig, selvom du ikke har et direkte forhold til os.

Dette kan ske hvis din arbejdsgiver giver os oplysninger om dig eller dine kontakt oplysninger bliver oplyst til os af en af vores Klienter/Prospekts/Serviceleverandører eller kommercielle partnere, hvis du f.eks. er:

 • Familiemedlem;
 • Medhæfter på lån/kautionist;
 • Juridisk repræsentant (har fuldmagt);
 • Begunstiget jf. forsikringspolice;
 • Ultimativ ejer;
 • Klients debitor;
 • Selskabsaktionær;
 • Repræsentant for en juridisk enhed (som kan være en Klient eller en sælger);
 • Ansat hos serviceleverandører eller kommerciel partner.

 

3.    Hvorfor og på hvilket grundlag bruger vi dine personlige data?

 For at leve op til vores juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser

 

Vi benytter dine personlige data for at leve op til forskellige juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser så som:

 • Finansielle regler hvor vi:
  • Opsætter sikkerhed foranstaltninger for at forhindre misbrug og bedrageri;
  • Overvåger for transaktioner der afviger fra det normale;
  • Overvåger og rapporterer risici som kan opstå; og
  • registrerer, hvis nødvendigt, telefonsamtaler, chats, e-mails, osv.
  • Når ovennævnte formål fører til en automatiseret beslutning som medfører en juridisk effekt eller som har en væsentlig betydning for dig. I det tilfælde vil vi informere dig direkte, i forhold til den involverede logik samt betydningen og den påtænkte konsekvens heraf;
  • Hvis vi er nødt til at foretage en yderligere behandling udover det nævnt i punkt 3, så informerer vi dig og hvis nødvendigt beder vi om dit samtykke.
 • Svarer på en officiel forespørgsel fra en offentlig eller retslig myndighed;
 • Forebyggelse af hvidvaskning og finansiering af terrorisme;
 • Overholdelse af lovgivning relateret til sanktioner og embargoer;
 • Bekæmpelse af skattebedrageri og overholdelse af skattekontrol og anmeldelsespligt

 

For at overholde kontrakt indgået med dig eller, på din foranledning, at forbedrede en kontrakts indgåelse

 

Vi benytter dine personlige data for at indgå og overholde vores kontrakter og for at:

 

 • Oplyse dig om vores produkter og service;
 • Være behjælpelig og besvare dine spørgsmål;
 • Tilbyder produkter og service til vores Klienter og Prospekts hvor du er ansat eller er en kunde.


 1. For at opfylde vores legitime interesse

 

Vi benytter dine personlige data for at udrulle og udvikle vores produkter eller tjenester, for at forbedre vores risiko håndtering og forsvare vores juridiske rettigheder samt tillige:

 • Bevis for transaktioner;
 • Bedrageri forebyggelse;
 • IT håndtering, inklusiv håndtering af infrastruktur (f.eks. delte platforme) samt forretnings kontinuitet og IT sikkerhed;
 • Træning af vores ansatte ved at optage indgående telefonopkald til vores kontorer.

 

 1. Respekt for dit valg, når vi beder om dit samtykke i forbindelse med en særlig behandling af data

 

I nogle tilfælde, skal vi indhente dit samtykke for at behandle dine data, f.eks.:

  4. Hvem deler vi dine persondata med?

 

For at opfylde førnævnte formål så deler vi kun dine data med:

 • Enheder i BNP Paribas koncernen (f.eks. så du kan nyde godt af alle koncernens produkter og tjenester);
 • Serviceleverandører som udfører tjenester på vores vegne;
 • Uafhængige repræsentanter, formidlere eller mæglere, banker og kommercielle partnere som vi har et fast samarbejde med;
 • Finansielle eller juridiske myndigheder, offentlige myndigheder, på anmodning og idet omfang det er tilladt jf. lovgivning;
 • Visse regulerede fagfolk så som advokater, notarer eller revisorer.

 

5.   Overførsel af persondata udenfor EØS

 

I tilfælde af at der er tale om en international overførsel, der udgår fra det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller hvor den Europæiske Kommission har anderkendt, at et ikke-EØS land tilbyder et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse så kan dine personlige data bliver overført.

 

Ved overførsel til ikke-EØS lande, hvor niveauet af databeskyttelse ikke er anderkendt af den Europæiske Kommission vil en overførsel bero på en dispensation vedrørende den specifikke situation (f.eks. hvis overførslen er nødvendig for, at kunne overholde vores kontrakt med dig, i forbindelse med en international betaling) eller ved at implementere en af følgende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre beskyttelse af dine personlige data:

 • Standard kontraktlige klausuler godkendt af den Europæiske Kommission;
 • Bindende virksomhedsregler.

 

For at få en kopi af disse sikkerhedsforanstaltninger eller detaljer omkring hvor du kan hente dem, kan du sende en skriftlig forespørgsel jf. punkt 9.

 

6.   Hvor længe gemmer vi dine personlige data?

 

Vi vil beholde dine persondata i den periode det er nødvendigt for, at overholde gældende love og regler eller i forhold til operationelle krav. Det kan være vedligeholdelse af konti, opretholde behandling af samarbejde med Klienter og besvare juridiske og lovgivningsmæssige henvendelser. F.eks. bliver information vedrørende Klienter gemt i 5 år efter ophør af samarbejde, dette gælder også for Prospekts hvor de 5 år træder i kraft når der indenfor rimelig tid er konstateret at der ikke kan indgås en kontrakt.

 

 

7.   Hvad er dine rettigheder og hvordan kan du anvende dem?

 

Jf. gældende regler har du følgende rettigheder:

 • Adgang: du kan få information vedrørende behandlingen af dine personlige data og en kopi af disse data.
 • Tilretning: hvis du vurderer at dine persondata er forkerte eller ufuldstændige kan du bede om, at få dem tilrettet.
 • Sletning: du kan bede om at få slettet dine persondata, så vidt lovgivningen tillader det.
 • Begrænsning: du kan bede om at behandlingen af dine data begrænses.
 • Indsigelse: du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data af grunde der vedrører din specielle situation. Du har fuld ret til at gøre indsigelse mod at dine data behandles i forbindelse med direkte marketing, hvilket inkluderer profilering.
 • Tilbagetrække samtykke: hvis du har givet samtykke til behandling af dine persondata har du til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage.
 • Data overførsel: hvor lovligt, har du ret til at de persondata du har afgivet til os returneres til dig eller hvor det er teknisk muligt, at få dem overført til 3. part.

 

Hvis du ønsker at udøve ovennævnte rettigheder bedes du rette skriftlig henvendelse til os enten via brev eller e-mail jf. følgende:

 

BNP Paribas Factor A/S

Stationsparken 21, 1.

2600 Glostrup

 

E-mail adressen: gdpr.factor.dk@bnpparibas.com

 

Du bedes venligst vedlægge/vedhæfte en kopi af dit Id-kort til brug for identifikation.

 

Jf. gældende regulering, i forhold til ovennævnte rettigheder, er du også berettiget til at registrerer en klage hos Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

 

8.   Hvordan kan du følge med i ændringer til denne meddelelse om Persondatabeskyttelse?

 

I en verden med konstante teknologiske ændringer kan vi være nødt til at opdatere denne meddelelse om Persondatabeskyttelse.

 

Vi inviterer dig derfor til at læse den seneste version af denne meddelelse online og vi vil informere dig om eventuelle væsentlige ændringer via vores internetside eller via vores andre normale kommunikations kanaler.

9.   Hvordan kan du kontakte os?

 

Hvis du har spørgsmål relateret til vores brug af dine persondata jf. denne meddelelse om Persondatabeskyttelse kan du kontakte os jf. følgende:

 

BNP Paribas Factor A/S

Stationsparken 21, 1, 2600 Glostrup

Tlf. nr. 43 30 88 00

E-mail: gdpr.factor.dk@bnpparibas.com