Website ansvarsfraskrivelse

Gennemlæs venligst regler og betingelser for brug af dette website omhyggeligt.

VED BRUG AF ELLER BESØG PÅ DETTE WEBSITE ERKLÆRER DU DIG PERSONLIGT/ELLER SOM REPRÆSENTANT FOR EN JURIDISK ENHED, EN AGENT ELLER ANSAT  ENIG I DE FØLGENDE REGLER OG BETINGELSER, DISSE REGLER OG BETINGELSER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. SÅFREMT DU IKKE KAN ERKLÆRE DIG ENIG I REGLER OG BETINGELSER BEDES DU IKKE BESØGE ELLER GØRE BRUG AF DETTE WEBSITE - EJ HELLER INFORMATIONER DER FREMGÅR HERAF.

Definition og generelle adgangsbetingelser

 

"Webstedet" betyder denne hjemmeside som offentliggjort af Fortis Bank SA/NV (yderligere identificeret under "Udgiver" nedenfor, herefter "Banken") og andre BNP Paribas Factoring selskaber. BNP Paribas Fortis Bank SA/NV har ansvaret for hosting af BNP Paribas Factoring-webstedet på vegne af BNP Paribas-koncernen og alle oplysninger og materialer indeholdt på hjemmesiden.

BNP Paribas koncernen er lig med BNP Paribas SA i Frankrig og enhver juridisk enhed, der direkte eller indirekte tilhører BNP Paribas SA i Frankrig og direkte eller indirekte deltager i factoringaktiviteter.

Visse afsnit eller sider på hjemmesiden kan indeholde separate og / eller yderligere vilkår og betingelser, som er tillæg til de nuværende generelle vilkår og betingelser. I tilfælde af konflikt vil separate og / eller yderligere vilkår og betingelser overgå de nuværende generelle vilkår for disse sektioner eller sider.

Denne hjemmeside indeholder også links til hjemmesider udgivet af tredjeparter. Links til denne hjemmeside kan også medtages på tredjepartswebsteder. Banken har ikke gennemgået disse og afviser ethvert ansvar for enhver information eller materiale, der er indsendt på nogen af ​​de websteder, der er knyttet til denne hjemmeside. Ved at oprette et link til et tredjepartswebsted eller ved at tolerere, at et tredjepartswebsted indeholder et link til denne hjemmeside, understøtter Banken ikke eller anbefaler nogen produkter eller tjenester, der tilbydes på den tredjeparts hjemmeside. Banken udtrykker heller ikke nogen underforstået eller eksplicit anerkendelse af nøjagtigheden og / eller pålideligheden af ​​de oplysninger, der direkte eller indirekte findes på tredjepartswebsteder eller om tredjeparts pålidelighed og / eller hæderlighed.

Indholdet på hjemmesiden kan ændres. Ikke alle produkter og tjenester er tilgængelige i alle geografiske områder. Din ret til at modtage noget produkt eller en tjenesteydelse kan være underlagt godkendelse fra den relevante enhed i BNP Paribas Group. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, udgør oplysninger på denne hjemmeside ikke et tilbud eller en opfordring til at drive investerings-virksomhed i nogen jurisdiktion. Personer, der har adgang til, besøger eller bruger denne hjemmeside, skal sikre sig, at lovene i deres eget land giver dem adgang til oplysningerne eller skal afholde sig fra at få adgang til, besøge og / eller anvende hjemmesiden i overensstemmelse hermed.

Websites af enhver enhed i BNP Paribas-koncernen kan også være tilgængelige via denne hjemmeside med henblik på at give yderligere oplysninger samt tilbyde transaktionsmæssige eller ikke-transaktionsmæssige tjenester med hensyn til factoringaktiviteter.

 

Udgiver

 

Udgiveren af denne hjemmeside er BNP Paribas Fortis NV / SA, der er ansvarlig for hosting af BNP Paribas Factoring-webstedet på vegne af BNP Paribas-koncernen.

Global Factoring Competence Center

BNP Paribas Fortis NV / SA

Fortis Banque SA / NV
Montagne du Parc / Warandeberg 3
B-1000 Bruxelles
Belgien
Momsnummer BE 0403.199.702 - Bruxelles RPM / RPR

Tilsynsmyndigheden er:

Belgiens nationalbank
Boulevard du Berlaimont, 14
BE - 1000 Bruxelles, Belgien

Website indhold og materiale

 

Oplysningerne og materialet på denne hjemmeside er til rådighed for dig, skal kun bruges til orienterings formål og udgør ikke et tilbud vedrørende nogen finansiel, bankmæssig, forsikringsmæssig eller anden vare eller tjenesteydelse. Oplysningerne og materialet præsenteret på denne hjemmeside udgør ikke et tilbud om at sælge eller udbede et tilbud om at købe finansielle instrumenter. Oplysningerne og materialerne på denne hjemmeside er ikke beregnet til at indeholde nogen rådgivning inklusive, men ikke begrænset til, finansiel, skattemæssig, regnskabsmæssig eller juridisk rådgivning.

Banken vil gøre rimelige bestræbelser på at kontrollere og opdatere oplysningerne og materialerne på denne hjemmeside og vurdere pålideligheden af ​​deres kilder. Følgelig kan disse oplysninger og materialer, der er indsendt på hjemmesiden, ændres uden forudgående varsel. Ikke desto mindre garanterer banken ikke for nøjagtigheden, tilstrækkeligheden, fuldstændigheden, aktualiteten eller egnetheden til ethvert specifikt formål med de oplysninger og materialer, der er medtaget eller henvist til på denne hjemmeside eller pålideligheden af ​​deres kilder. BNP Paribas-koncernen, dets direktører, medarbejdere og agenter har ikke noget ansvar, uanset om det er kontraktmæssigt eller ej, for eventuelle direkte eller indirekte skader, du måtte opstå som følge af adgang til, besøg eller brug af hjemmesiden, medmindre det er tilfældet af forsætlig forsømmelse eller grov uagtsomhed fra deres side.


Intellektuel ejendomsret

Oplysningerne og materialet på denne hjemmeside er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder men ikke begrænset til ophavsret, knowhow, firmanavne, varemærker, patenter og designrettigheder, som ejes af banken eller tredjeparter. Oplysningerne og materialet på denne hjemmeside må kun vises og udskrives udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle brug, forudsat at du opbevarer alle ophavsretlige og andre navnebeskeder, der er indeholdt i eller på eller relaterer til sådanne oplysninger og materiale. Du må ikke på anden måde distribuere, modificere, transmittere, gengive, genbruge, genindlægge eller sælge nogen information eller materiale indeholdt på denne hjemmeside, i nogen form og på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Banken.

Privatliv

 

Bemærk venligst, at banken er registeransvarlig for personoplysninger indsamlet gennem denne hjemmeside. Som bruger af denne hjemmeside accepterer du, at Banken registrerer og behandler personoplysninger vedrørende dig med følgende formål: overholdelse af gældende lovbestemmelser, især hvad angår forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansieringen forvaltning af bankens kundekreds, herunder potentielle kunder, administration af kontraktforhold, forebyggelse af uregelmæssigheder, oprettelse af statistikker og test, overvågning af tjenestens kvalitet, kommerciel prospektion eller direkte markedsføring af finansielle, bankmæssige eller forsikringsmæssige produkter som såvel som andre produkter, der fremmes af banken eller dets tilknyttede enheder.

Du accepterer, at disse data kan meddeles til enhver af ​​BNP Paribas-koncernens enheder, til underleverandører, outsourcede tjenesteudbydere og andre ansatte eller til andre personer for overholdelse af belgisk eller udenlandsk retlig forpligtelse eller i tilfælde af legitim interesse. Du accepterer også overførsel af sådanne data under ovennævnte betingelser, selv når modtageren er beliggende uden for EU, om et passende beskyttelses-niveau er garanteret eller ej. BNP Paribas Group adgang til dine personlige data indsamlet via denne hjemmeside er begrænset til personer, der har brug for data i henhold til deres opgaver.

Du har ret til skriftligt at anmode om ovenstående adresse eller via hjemmesiden ved at klikke på "Kontakt os" og gratis, at BNP Paribas-koncernens enheder ikke længere bruger dine personlige data indsamlet via denne hjemmeside til kommerciel prospektering eller direkte markedsføringsformål.

Du kan kontakte os for at få adgang til dine personlige data og for at anmode om eventuelle ændringer, der er nødvendige for at rette eller holde dataene nøjagtige. Alt du skal gøre er at sende en skriftlig anmodning til dette formål, behørigt dateret og underskrevet, til adressen ovenfor.

Cookies kan bruges på hjemmesiden for at forbedre den service, der leveres til dig. Cookies er små tekstfiler, der kopieres til din harddisk. Banken må bruge cookies til at lette navigationen på hjemmesiden og til at tilpasse den service, der tilbydes til dig. Du kan konfigurere din internet-browser til at blive informeret om hver cookie, der sendes eller for at afvise cookies systematisk ved at justere dine browser-indstillinger. Du anerkender, at effektiv navigation på hjemmesiden sandsynligvis vil blive kompromitteret, hvis cookies afslås.


Fortrolighed

 

Enhver oplysning eller materiale, der sendes til Banken via denne hjemmeside, håndteres på en måde, der er i overensstemmelse med lovmæssige og lovmæssige krav. Du bemyndiger Banken til at formidle sådanne oplysninger eller materiale til de andre BNP Paribas-koncernens enheder på samme måde.

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, skal enhver meddelelse fra brugerne vedrørende denne hjemmeside sendes til følgende e-mail-adresse: gfcc@bnpparibasfortis.com.

Enhver kommunikation, herunder data, spørgsmål, kommentarer, ideer og forslag, der sendes til Banken via e-mail eller på anden måde, betragtes som ikke-fortrolige, under forbehold af bankens faglige fortrolighedsforpligtelser og de juridiske  brugeres rettigheder, herunder men ikke begrænset til hans rettigheder i henhold til lovgivningen om beskyttelse af personlige oplysninger og i overensstemmelse med ovennævnte bestemmelser om beskyttelse af personlige oplysninger. Herunder kan enhver form for kommunikation, uden nogen form for kompensation, genanvendes, kopieres helt eller delvist, modificeres og omfordeles af Banken i enhver form, på nogen måde og til ethvert formål.

De samme bestemmelser gælder for BNP Paribas-koncernens enheder.


Lovvalg og jurisdiktion

Din adgang til, besøg af og brug af hjemmesiden og de nuværende generelle vilkår er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med belgisk lov. Domstolene i Bruxelles har ene-kompetence over enhver tvist i forbindelse hermed, uden at dette berører banken, der vælger enhver anden domstol, der har kompetence i en sådan tvist i henhold til gældende lov.

Afbrydelse og ændringer

 

I tilfælde af, at vilkårene eller bestemmelserne i disse generelle vilkår og betingelser anses for ikke at kunne håndhæves, skal de resterende vilkår og bestemmelser være uændrede, og de vilkår og bestemmelser der ikke længere kan håndhæves vil blive erstattet med regler og bestemmelser der kan håndhæves. 

Banken kan til enhver tid ændre disse generelle vilkår og betingelser med umiddelbar virkning og uden forudgående varsel.


Tredjeparts ansvar

 

Enhver ulovlig eller forbudt brug af denne hjemmeside, blandt andet ved at forårsage skade på software og data tilvejebragt ved hjælp af virus, destruktion og / eller data manipulation, vil kunne medføre civilretligt og strafferetligt ansvar.

Hvis banken selv ikke midlertidigt ville påberåbe eller håndhæve disse eller andre rettigheder som følge af disse generelle vilkår og / eller under hensyntagen til brugen af denne hjemmeside, skal sådan manglende handling på vegne af banken på ingen måde betragtes som eller har som konsekvens afståelsen fra eller den omstændighed at have afvist nogen ret eller påstand overhovedet.