Norden

Få adgang til unikke løsninger i Norden

BNP Paribas Factor er den europæiske leder indenfor finansiering af udeståender, med  en international tilstedeværelse i 16 lande i Europa og Afrika 

Dette er hvad vi kalder Cross-border Factoring.

Idet vi er et Nordisk selskab, tilbyder vi løsninger i: Danmark, Sverige, Norge og Finland.
Vi er også jeres indgang til løsninger i hele Europa!

Siden 1965 har vi været i Norden og vi har dermed lang og traditionsrig historie i og udenfor regionen.

I 2012 blev vi en del af BNP Paribas Group og dets verdensomspændende netværk.

Det at være en del af BNP Paribas Group betyder, at vi bliver en del af gruppens meget stærke rating og verdensomspændende netværk.

Samtidig nyder vi godt af gruppens usædvanligt gode omdømme og store erfaring indenfor finansiering.

Alt dette giver os mulighed for at tilbyde endog meget store kreditfaciliteter til internationale virksomheder.

Vi har stor erfaring med non-recourse factoring, herunder løsninger, der muliggør balanceoptimering.

Factoring er en finansiel løsning, der muliggør optimering af driftskapitalen og som består af tre tjenester: finansiering, risikodækning og debitorhåndtering. Takket være vores brede BNP Paribas Factoring-netværk kan vi tilbyde skræddersyede globale factoring-løsninger ud over traditionelle factoring-tjenester til vores kunder.

Vi tilbyder factoring løsninger, der er modificeret og tilpasset i henhold til lokale og globale forhold og lovgivninger, for at opfylde vores kunders ønsker mere effektivt.

Forskellige markedsforhold og strukturer giver forskellige behov, og BNP Paribas Factor Group innoverer løbende, for at have de bedste factoring løsninger til dine specifikke behov i alle de lande, vi opererer.

BNP Paribas Factor har mere end 50 års markedsekspertise, som vi anvender aktivt for bedst muligt at kunne betjene virksomheder indenfor mange forskellige brancher.